RYTMUS
REALITY
RYTMUS
REALITY

...::

Představení společnosti:



RYTMUS - reality, spol. s r. o.
Dvorní 760/13, Ostrava- Poruba, 708 00

 IČO: 25399535, DIČ: CZ25399535

 Představení společnosti:

   RYTMUS-reality, spol. s r. o., vznikla v r. 1998 vzhledem k rychle rostoucímu počtu nově vznikajících Bytových družstev a Společenství vlastníků privatizujících své domy a k jejich potřebě správy domu a vedení účetnictví v nové  moderní podobě, fungující na základě obchodního partnerství, nikoliv na direktivní správě.

  Dnešní správa již není původní práce domovníka nebo důvěrníka, nýbrž souborem činností právnické osoby (družstva, společenství vlastníků), částečně srovnatelných s činnostmi u kterékoliv firmy (s.r.o., v.o.s.). Proto klademe při výkonu správy důraz na individuální přístup k zákazníkovi a řešení jeho záležitostí, přesnost v administrativní části správy a vedení účetnictví a formální správnost všech postupů klienta v souladu s platnými zákony, jejichž aktuální znění průběžně sledujeme, přičemž veškeré rozhodování o činnostech ve své organizaci zákazníkovi zůstává a naše činnost se dá nazvat poradní, zprostředkovatelská případně korigující rozhodnutí zákazníka, tak, aby bylo v souladu s platnými předpisy.


  


V kanceláři společnosti, na ulici Dvorní 760/13, Ostrava-Poruba se zákazníkům věnují naši zaměstnanci v úředních hodinách pondělí až středa od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., případně na vyžádání zákazníka přímo u něj, schůzku si, ale lze domluvit i mimo úřední dny a to telefonicky, emailem nebo písemně.

Zpracování agendy zákazníka provádíme v programech WINDOMY - systém správy domu, POHODA - ekonomický systém pro zpracování účetnictví, TAX - daňová přiznání, Účetní a daňový průvodce SAGIT - včetně úplných znění zákonů, samozřejmě pravidelně aktualizovaných v souladu s platnými předpisy, a dalších.

  Naším cílem je fungující spolupráce se zákazníkem při řešení jeho záležitostí k čemuž směřujeme a postupně rozvíjíme a rozšiřujeme naše služby a aktivity.  Zabezpečení správy domu a vedení účetnictví vykonáváme na základě Mandátní smlouvy, případně na základě objednávky.

 Skýba Jan - jednatel společnosti