RYTMUS
REALITY
RYTMUS
REALITY

...::

Správa bytůNaše společnost vykonává správu domů pro klienty na základě mandátní smlouvy.

Mandátní smlouvy v PDF ke stažení.

Klient si pak může vybrat rozsah činností v jednom z následujících tarifů:

Případně se může dohodnout individuální rozsah činností dle aktuálních potřeb své organizace.

Zajišťujeme úvěry a pojištění bytových domů, po analýze finanční situace a možností klienta, tak aby byly pro klienta přínosem, nikoliv břemenem. Úvěry jsou účelové k rekonstrukcím domů, případně refinancování dřívějších úvěrů na rekonstrukce domů.RYTMUS-reality, spol. s r. o.

Tipy a inspirace pro naše klienty, aneb v žádném domě není nikdy všechno hotovo

1, čištění a oživování fasád domů

Uplynul již nějaký čas od revitalizací Vašich domů. Fasády často trpí nekvalitním provedením, působením povětrnostních vlivů, působením fauny (ptáci, hmyz, psi a podobně.), poškozováním lidmi (rádoby graffiti apod.). Tady přichází do úvahy čištění fasády, nový nátěr omítky (např. jinými barvami s izolačními vlastnostmi, zdobené malovanými obrazci, designem, natažení nové vrstvy omítky (např. i břízolit), do které je možno tvořit reliéfy pro rozlišení od jiných domů např. významem souvisejících s názvem
družstva, ulice a podobně ( např. slunečnice), případně i nijak nesouvisejících, ale esteticky vkusných a bez reklamních nápisů a plachet a neonů ( pro ty jsou určená místa jinde). Nejlépe z odolných a zdravotně nezávadných materiálů. Nezapomenout zároveň také upravit pojistnou smlouvu domu pro případy živelných pohrom a vandalismu). Základní barevnou studii a kompozici jednotlivých bloků, čtvrtí nebo obvodů bych očekával od úřadu, útvaru hlavního architekta města. Vhodné je nechat zpracovat snímek domu termokamerou pro zjištění nejpalčivějších úniků tepla z možností přijetí potřebného opatření. Zajímavé je také přisvětlení Vašich jistě zajímavých nemovitostí decentním led osvětlením s nízkou spotřebou el. energie a to z důvodu estetiky (po poradě s příslušným odborníkem) a zároveň také osvětlení domu, když veřejné osvětlení mnohdy nestačí. Navíc neosvětlené domy a prostranství umožňují ve větší míře tvorbu nežádoucích rádoby graffiti a další nepříliš bohulibé činnosti.

2, domovník – recepční - ostraha (nezaměňovat s předsedou družstva)

Dnes již často někoho takového v domě máte, ale jedná se o to dát té funkci formu a rozsah, případně i vybudování prostor pro tohoto pracovníka, který může být také externí (firma) a který zajistí prvotní ochranu domu právě proti vandalům, cizím lidem, případně je použitelný i k řešení vnitřních konfliktů (hluk, násilí a. podobně), nezaměňovat tuto pozici s drábem, mělo by to být osoba vzbuzující respekt, což často problémy vyřeší než vůbec vzniknou (může pomoci i odpovídající stejnokroj). Možno kombinovat s kamerovou a elektronickou ostrahou.

3, systém automatický klíč

Dnes již existují zámky na klíč, podobný jako u automobilů, kdy se zámek odemyká při přiblížení ke dveřím na cca 50 cm, pokud tedy máte příslušný klíč vybavený čipem u sebe. Je to možné navázati i na rozsvícení světel na chodbě, přivolání výtahu apod. výhodné je to také při zaneprázdněných rukách, např. nákupy, kočárkem, jízdním kolem apod.

4, nové termoregulační ventily

S možností samostatného nastavování teploty na každém radiátoru a časovém diagramu z jednoho centrálního místa pomocí wifi, také i vzdáleně přes počítač. To umožní přednastavit si tepelné podmínky v návaznosti na vnitřní a vnější teploty předem, než člověk dorazí domů a pomáhá tak vytvářet včasnou tepelnou pohodu a zároveň šetřit energii. Nemusíte tak několikrát denně ručně kroutit ventily u radiátorů a myslet na tuto činnost..

5, střešní nástavby a vestavby

Na panelových domech vybudování klasických sedlových střech ( pokud to statika dovolí, tak i z vybudováním bytů). U cihlových domů vybudování střešních vestaveb. Další možnosti využití plochých střech – tenisové kurty, minigolfy a podobná sportoviště nebo např. dnes moderní chov včelstev – prostě drobné doplňkové činnosti, které mohou oživit dům a přinést drobné příjmy pro BD, nebo SVJ a také např. zájmovou práci na dohodu pro členy samotné. Vše vždy s použitím odborných statických posouzení a příslušných dokumentací a povolení, dozorované autorizovaným stavebním dozorem.

6, umístění fotovoltaických panelů

na střechy domů popřípadě v kombinaci s thermosolárními panely pro ohřev vody V případě, že předběžná studie prokáže vhodnost umístění, a přiměřenou návratnost této investice bez cizích prostředků (dotací, které mohou ale nemusí být).

7, Generální opravy:

A, spodních hydroizolací domů, často proražených dodavateli internetových připojení, televizního a telefonního či jiného signálu, běžně poškozené také časem a sesedáním zeminy.
B, vodovodních, kanalizačních, teplovodních, elektrických, plynových a jiných přípojek samozřejmě v přímé návaznosti s bodem A, přičemž není dobré se spokojit s pouhou výměnou stávajících přípojek, ale umístit vše tak, aby pozdější následná kontrola a opravy těchto přípojek byly snazší a levnější.

C, úpravy a opravy společných prostor, pokud jsou volné, jako míst pro volnočasové setkávání obyvatel domu ( návrat praček, sušiček, pingpongových heren apod. ) financování provozu možno řešit mincovníkem ( tedy provoz po vhození mincí příslušné hodnoty), pro snazší výběr provozních prostředků za elektřinu, vodu, prací prostředky, úklid apod. To umožní jednotlivým členům ušetřit prostředky za vlastní spotřebiče a uvolní určitý plošný prostor v bytě. Vše výše uvedené, samozřejmě v návaznosti na předchozí pečlivou administrativní a finanční a pojistnou přípravu. Také je dobré myslet na to, aby provedení bylo profesionální a vkusné. Pořídit něco levně neznamená, že to musí vypadat lacině. To vše může zvýšit komfort Vašeho bydlení, za přiměřených nákladů a v neposlední řadě zhodnocení Vašeho majetku. V komplexním pohledu uvedené investice přinášejí možnost pracovních míst, kupní síly, finančních toků a udržení některých
profesí a služeb v místě samém. Vše by mělo být vždy řešeno tak, aby vždy byla zajištěna dlouhodobě následná preventivní a záchovná údržba uvedených zhodnocení domu a namontovaných zařízení. Nemusíme čekat, až nám bydlení spadne na hlavu, nebo až to bude nezbytné, pak často můžou chybět síly, prostředky nebo doba nemusí být této činnosti nakloněna.

8, Výtahy pro domy bez výtahu s nižším počtem podlaží, bez možnosti umístění výtahové šachtice uvnitř domu

Existuje možnost vybudování výtahu i pro domy bez výtahu s nižším počtem podlaží, bez možnosti umístění výtahové šachtice uvnitř domu, a to vnější pamoramatický výtah.
Vždy je však nutné nechat zpracovat architektonickou vizualizaci a konzultovat záležitost s výtahovou firmou, která doporučí nejvhodnější postup stavby a pohlídat, aby stavba nenarušila parametry tepelné izolace domu, kterou jste již dříve vybudovali a byla pro Váš dům (fond oprav uživatelů) finančně dostupná. Není jednoduché skloubit všechny uvedené požadavky na stavbu, ale možné to je. (konzultováno s techniky výtahové firmy a ověřeno již vybudovanými stavbami) po předchozí kvalitní administrativní , technické a ekonomické přípravě, aby v budoucnu tato stavba nepřinesla Vám nebo Vašim potomkům neřešitelný problém.
Stavbou takového výtahu Váš dům získá nejen vyšší uživatelský komfort (nahradí tahání kočárků, kol, nábytku i sebe po schodech) , technické a finanční zhodnocení, ale může také získat vyjímečný vzhled, který zvýší atraktivitu jeho, případně i celé ulice či městské čtvrti.
Oslovil jsem firmy dobře hodnocené našimi klienty, které pro klienty budovali výtahy, či provádějí servis výtahů o modelový příklad takové stavby. Pokud jej obdržím bude umístěn na našic h webových stránkách, v případě zájmu Vám na vyžádání můžeme poskytnout kontakty na uvedené firmy. V případě realizace Vám můžeme poskytnout zajištění úvěru či pojištění stavby.

9, Pozemky okolo domu

Přikoupení pozemků okolo domu by Vám mohlo přinést například možnost oplocení (zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku) , vybudování předzahrádek, parkovacích míst, vlastních dětských hřišť, nebo např. výsadby ovocných stromů a podobně. Samozřejmě pokud je to technicky možné avždy po předchozím nastudování plánu inženýrských sítí pod těmito pozemky a v souladu s tímto plánem.
!!! Zvýšený rozsah majetku přináší zvýšenou potřebu péče o tento majetek. Na druhou stranu přináší lukrativitu a zhodnocení Vašeho majetku a také větší, či menší pracovní příležitosti nejen pro Vás, což potažmo může přinést udržení kupní síly v daném místě.
Vždy je dobré zvážit, zda své finanční prostředky spotřebujete na netu, v obchodech , provozovnách, kioscích apod. (ze kterých nenávratně mizí bůhví kde) za služby a zboží pochybné kvality, nebo je investujete do vlastního majetku, čímž zvýšíte hodnotu zajištění svého, či svých potomků.V Ostravě dne: 27.7.2017 za správce domu: RYTMUS – reality, spol. s r. o.
Jan Skýba - jednatel
PS: Kdysi bylo na bankovkách napsáno, že jsou kryty zlatem. V dnešní době je dobře, když jsou kryty alespoň něčím, například kvalitní nemovitostí což je ve Vašich rukou i možnostech.
!!! Jedná se o tipy k inspiraci, nikoliv nařízení, rozhodování je vždy na Vás!!!